Πολιτική Απορρήτου

 

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο www.x-plore.gr (εφεξής «Ιστότοπος»).

 

Ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «LAMDA LEISURE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχαγωγίας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χώρων Αναψυχής και Παιδικών Δραστηριοτήτων» (εφεξής «Εταιρεία»), με έδρα στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, Τ.Κ. 15123, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/ χρήστες (Χρήστες) αυτού.

 

Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και το Ν. 4624/2019. Στην παρούσα δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε ως υποκείμενα δεδομένων.

 

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να συλλεγούν κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, είναι τα ακόλουθα:

 

  • Τεχνικές πληροφορίες κατά την επίσκεψη του Ιστότοπου, όπως διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τύπος φυλλομετρητή και λειτουργικού συστήματος, μοντέλο συσκευής, αλλά και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και που σχετίζονται με την ανάλυση της περιήγησης σας στον Ιστότοπο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα Πολιτική Cookies.

  • Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συλλέγουμε δεδομένα όπως, όνομα, email.

  • Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε online αγορά εισιτηρίου, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στην αντίστοιχη φόρμα, όπως, email, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα.

  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την οργάνωση παιδικού party στο χώρο του X-PLORE, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, όπως, ονοματεπώνυμο γονέα, τηλέφωνο επικοινωνίας, email επικοινωνίας, ηλικίες παιδιών, καθώς και άλλες σημειώσεις που καταχωρείτε στην αντίστοιχη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την πραγματοποίηση σχολικής επίσκεψης, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως, όνομα υπευθύνου, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, καθώς και τυχόν άλλες σημειώσεις που καταχωρείτε στην αντίστοιχη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση πρόσληψης σε εταιρεία του ομίλου LAMDA ή και να δημιουργήσετε προφίλ στην πλατφόρμα(successfactors.eu), συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζετε, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, υπό τους όρους και τις ειδικότερες προϋποθέσεις, που αναγράφονται στην οικεία Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

H Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς και νόμιμες βάσεις:

 

Έννομο συμφέρον

 

Προς διασφάλιση και επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, η τελευταία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και αναφέρονται ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλίζει την απρόσκοπτη, ορθή και ασφαλή λειτουργία του Ιστότοπου, να τηρεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και να εξασφαλίζει εν γένει ζητήματα επιχειρησιακής συνέχειας.

 

Επίσης, αποτελεί έννομο συμφέρον μας η διαχείριση της επικοινωνίας που λαμβάνουμε γενικώς από εσάς, προκειμένου να απαντάμε σε ερωτήσεις σας σχετικά με πληροφορίες γενικές, σχετικές με τη λειτουργία του X - PLORE.

 

Σύμβαση

 

Σε περίπτωση που προβαίνετε σε online αγορά εισιτηρίων, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της αγοράς σας, με τη νομική βάση της εκτέλεσης της σύμβασης.

 

Επιπλέον, μέσω της ενότητας «Θέσεις Εργασίας», το οποίο θα σας παραπέμψει στο site εύρεσης εργασίας του ομίλου Career Opportunities: Home (successfactors.eu), εφόσον καταχωρίσετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, κατόπιν σχετικής σας ενημέρωσης, η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας υπό τους όρους που περιγράφονται στην οικεία Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας για πρόσληψη στην Εταιρεία.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την οργάνωση party στο χώρο του X-PLORE, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία.

 

Συγκατάθεση

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς με ενημερωτικό και διαφημιστικό περιεχόμενο, μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας που μας δηλώσατε κατά τη συμπλήρωση κάθε φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με τις δραστηριότητες του XPLORE. Έχετε την δυνατότητα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας αυτή, είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο «unsubscribe» στο κάτω μέρος κάθε τέτοιας επικοινωνίας, είτε απευθύνοντάς μας αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρακάτω σχετική ενότητα.

 

Εάν είστε κάτω των 15 ετών, η συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται ή να εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική σας μέριμνα.

 

Mε ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η Εταιρεία διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες, όπως:

 

Eταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης του Ιστότοπου,

Εταιρείες διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του X-PLORE,

Άλλες εταιρείες του Ομίλου ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας,

Εταιρείες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Καθώς και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική, ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το προσωπικό και οι συνεργάτες της να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

 

 

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;

 

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

 

 

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

 

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ' όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση κάθε σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την online αγορά εισιτηρίων διατηρούνται για το διάστημα 5 ετών από την πραγματοποίηση της αγοράς για λόγους συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις). Το παραπάνω διάστημα ενδέχεται να παραταθεί αν προκύψει ανάγκη για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

 

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας:

 

το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,

το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,

το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),

το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,

το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd),

το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον - πλην εμάς- υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και

το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.

 

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

 

 

 

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;

 

Για οποιαδήποτε δε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση personaldata@lamdadev.com

 

Δικαίωμα Καταγγελίας

 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

 

 

Τι συμβαίνει με τις ιστοσελίδες τρίτων μερών;

 

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστότοπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης και Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή του Ιστότοπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Η Εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστότοπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή cookies μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο Πολιτική Cookies.


είσαι ο επόμενος

εξερευνητής;

TOP

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε μία κορυφαία εμπειρία περιήγησης και για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Διαμόρφωση cookies» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε ποιους θα αποδεχτείτε.
Διαβάστε περισσότερα .